3-5-7.nl

Welkom op 3-5-7.nl

3-5-7.nl is een ‘hub’ (om een SharePoint term te gebruiken) voor verschillende websites die verschillende benaderingen van Vrijmetselarij benadrukken en daarom op verschillende soorten publiek gericht zijn. De websites zijn het werk van een persoon.

Welcome to 3-5-7.nl

3-5-7.nl is a ‘hub’ (to use a SharePoint term) for different websites about different approaches to Freemasonry and therefor aimed at different audiences. Some of the websites are in English, other in Dutch. They are all the work of the same person.

Gemengde Vrijmetselarij is gestart in 2014 en gaat over Vrijmetselarij in Nederland en Nederlandstalig België waarin vrouwen een rol spelen.

Gemengde Vrijmetselarij (mixed gender Freemasonry) is a website in Dutch about forms of Freemasonry in the Netherlands and Dutch-speaking Belgium that involves women. It was started in 2014.

co-Masonry is een Engelstalige website met hetzelfde onderwerp als hier boven, maar dan gericht op de hele wereld (en bijgevolg minder gedetailleerd). Ook deze website is gestart in 2014.

co-Masonry has the same subject as the previous website, but then about the entire globe. It is -of course- less detailed. This website was also started in 2014.

Masonic Heathens is een Engelstalige website over het (eventuele) verband tussen de voorchristelijke religie van Noordwest Europa en Vrijmetselarij. Deze website bestaat sinds 2016.

Masonic Heathens is an English website about the (possible) connection between the prechristian religion of Northwestern Europe and Freemasonry. The website was started in 2016.

Esoterische Vrijmetselarij is begin 2020 gestart om Nederlandstaligen een idee te geven van de esoterische kant van de Vrijmetselarij.

Esoterische Vrijmetselarij (esoteric Freemasonry) is a website in Dutch, started in 2016, to give an idea about the esoteric side of Freemasonry.

Continental Freemasonry is in augustus 2022 gestart. Ruimer van opzet dan de meeste en daarom niet veel meer dan een start-/ doorverwijs site voor ‘adogmatische’ Vrijmetselarij.

Continental Freemasonry was started in August 2022. A larger scope than any of the above and hence not more than a startpage for ‘adogmatic’ Freemasonry.

Kirkwall Scroll, februari 2024. Bedoelt om informatie te verstrekken en op te doen over deze bijzondere vroeg-Maçonnieke schildering die bewaard wordt in het verre Noorden van Schotland.

Kirkwall Scroll, February 2024. The aim of this website is to provide and collect information about this enigmatic early Masonic painting, kept in the far North of Scotland.

Masonic Symbols Database, april 2024. Een poging om een doorzoekbare database met Maçonnieke symboliek te maken.

Masonic Symbols Database, April 2024. An attempt to make a searchable database of Masonic symbolism.